Keunikan Perbezaan Manusia

Mengambil aspek biologi, manusia adalah satu organisma yang unik. terdapat banyak perbezaan antara spesis manusia, walaupun pada zahirnya sama, tapi mereka mempunyai banyak perbezaan. sepsis yang dikenali dengan nama saintifiknya sebagai Homo sapien ini, adalah sangat kompleks dan sehingga sekarang masih ada sesetengah perkara yang tidak dapat ditemui sebab kejadian sesuatu perkara yang berkaitan dengan manusia.


Satu andaian yang tidak diterima oleh mereka yang percaya teori evolusi, manusia diciptakan daripada air mani. Ini dapat diteliti dalam Al-Quran surah Al-Nahl ayat 4 (16:4), Allah telah menciptakan manusia daripada air mani atau pun dalam bahasa saintifik dipanggil sperm, jutaan sperm yang terkandung di dalam air mani tersebut. Ini berlaku ketika proses permulaan untuk mendapatkan zuriat daripada pasangan yang telah bernikah. Ini adalah salah satu cara spesis manusia menjaga populasinya agar tidak pupus.


Bercakap mengenai pupus, di dalam kajian biologi, telah dikelaskan spesis yang beradaptasi dengan perubahan sekelilingnya, di kelaskan dengan K & L. Manusia dikelaskan dengan spesis K kerana ia Manusia menambahkan populasi dengan melahirkan anak, secara sedikit demi sedikit, menjaganya dengan rapid an teliti, dan ia mempunyai jangka hayat yang panjang. Kajian ini berkait dengan carrying capacity dimana bumi hanya boleh menampung hidupan pada keadaan optimum dalam nilai-nilai tertentu.


Selain itu, Al-Quran juga menambahkan lagi kenyataan keunikan manusia dengan dengan menyatakan bahawa manusia diciptakan secara berpasangan, boleh rujuk surah An-Naba’ ayat 8 ( 78:8). Secara berpasangan, ia lebih senang untuk ditakrifkan kaedah untuk menambah zuriat dan menikmati anugerah kehidupan yang Allah berikan. Bayangkan jika semua manusia adalah sejenis, lalu bagaimanakah akan berlakunya pertambahan zuriat secara tabii?

Alhamdulillah..


Tambahan lagi di dalam Surah Ar – Rum ayat 22 (30:22), Allah telah menjadikan manusia ini berbicara dalam pelbagai bahasa yang unik dan pelbagai gaya penyampaiannya, Subhanallah!. Sungguh kita tidak dapat bayangkan betapa besarnya nikmat ini yang membolehkan kita mendalami banyak ilmu Allah. Dengan pelbagai keturunan, pelbagai bangsa, pelbagai cara hidup, kepercayaan, komunikasi, semua faktor ini menjadikan manusia di dunia ini lebih bertamadun dan maju daripada makhluk-makhluk Allah yang lain.


Menjadi satu makhluk yang bertamadun, yang dibezakan oleh Allah berbanding makhluk-makhluk lain adalah AKAL manusia. Anugerah Allah yang paling berharga menjadikan manusia khalifah di muka bumi, dengan itu, manusia berupaya untuk membentuk satu kehidupan seperti mana yang dapat kita lihat sekarang. Tapi malangnya ramai yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah, pembangunan teknologi selari dengan kemusnahan yang berlaku, sama ada kemusnahan alam sekita dan juga moral.


Perbezaan yang paling ketara yang boleh kita lihat adalah dari sudut sikap dan fahaman manusia itu sendiri. Ini dibuktikan dengan wujudnya pelbagai agama, tarekat, fahaman, dan sebagainya. Ini menjadi peluang kepada kita untuk mendalami pelbagai ilmu di dalam ruang yang tersedia ini. Sikap kita juga berupaya menentukan kerjaya kita dan pasangan kita. Ini dibuktikan dengan pelbagai ujian yang dikaji oleh pakar psikologi, seperti ujian kerjaya, ujian personality, ujian cinta dan lain-lain.


Sehingga kini, kita masih mengecapi nikmat keunikan manusia. Menjadi tanggungjawab kita mensyukuri setiap apa yang diberikan ALLAH. Bukankah Allah telah menyatakan di dalam Al- Quran bahawa, jika kita bersyukur, maka ALLAH akan tambahi lagi nikmat, sebaliknya jika kita tidak bersyukur, ALLAH akan berikan azab yang pedih.

Monday, June 2, 2008

0 Comments: